In 2014 is Bureau Wegwijs omgezet naar een Coaching en Communicatie Bureau met daarbij een nieuw logo. Het idee om Bureau Wegwijs om te zetten naar een Coaching en Communicatie bureau is ontstaan vanuit mijn huidige werk. Ik werk  23 jaar in de re-integratie via diverse werkgevers en ik ben steeds meer mijn eigen werkwijze gaan ontwikkelen. De tijd en aandacht die besteed kon worden aan de re-integratietrajecten werd steeds minder. Productieve uren maken, declarabel zijn, binnen het budget blijven, waren kreten die het afgelopen jaar dagelijks binnen het kantoor waar ik werkte hoorbaar waren. Vanuit het UWV werd de tijd die je aan een traject mocht besteden teruggebracht en de uurprijs van een traject werd naar beneden gesteld. Waar het in mijn ogen werkelijk omgaat, n.l. om de cliënt en het proces van de cliënt, was steeds minder tijd.

Ik kwam in beeld als een cliënt uitgevallen was. Het uitvallen in werk gebeurt niet voor niets. Om een traject te laten slagen is het van belang dat er eerst onderzocht wordt wat de reden van uitval is. Vervolgens is het van belang dat de cliënt gaat inzien wat zijn rol in het proces is. Pas als dat duidelijk is kan er gewerkt worden aan de opbouw. Dit proces is vaak een langdurig proces wat zich niet laat duwen in de tijd die ik kreeg om het traject uit te voeren. Werknemers die uitgevallen zijn hebben dit vaak als negatief ervaren en moeten weer zelfvertrouwen opbouwen zodat ze stevig de arbeidsmarkt op kunnen. Daarom is het soms nodig om werkzaamheden weer op te bouwen en is begeleiding daarbij belangrijk. Als dit proces goed verloopt kan de begeleiding op den duur weer afgebouwd worden en kan de werknemer op eigen kracht verder.